MójDroid.pl

Jak wybrać dobre szkolenia druku 3D

2017-08-31
|
Roger s

Choć jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwym, by w niedalekiej przyszłości technologie druku przestrzennego 3d wykorzystane miały być powszechnie w procesach projektowania i produkcji różnego rodzaju urządzeń oraz samodzielnych przedmiotów, na przestrzeni ostatnich kilku lat stało się to faktem. Wraz z gwałtownym rozwojem oraz udoskonaleniem samych procesów technicznych drukowania, wzrosło też gospodarcze znaczenie oraz wykorzystanie drukarek 3d. W chwili obecnej korzysta z nich wiele międzynarodowych korporacji i producentów działających w różnych sektorach przemysłu i gospodarki, zaś kolejni składają zamówienia na spore dostawy sprzętu u wiodących producentów i dystrybutorów drukarek 3d.
 

Nie może więc dziwić, że coraz większa liczba osób zaczyna poświęcać swoją uwagę drukowaniu 3d, pragnąć pogłębić posiadaną wiedzę oraz nauczyć się obsługi najpopularniejszych drukarek oraz urządzeń przeznaczonych do druku 3d. Niektórzy zakresem swoich zainteresowań obejmują także szersze zagadnienia związane z samym procesem projektowania modeli 3d, w oparciu o które przeprowadza się proces drukowania przestrzennego 3d. Opisane umiejętności nabywać i rozwijać można w trakcie szkoleń druku 3d, które coraz częściej organizowane są przez osoby zajmujące się na co dzień drukowaniem przestrzennym lub związane z określonymi producentami lub dystrybutorami sprzętu przeznaczonego do druku 3d. Służą oni swoją wiedzą i wsparciem wszystkim osobom, które zamierzają związać swoją przyszłość z tą technologią lub też zmuszeni są nabyć w tym zakresie umiejętności wymagane przez swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. U wszystkich tych osób powstać może jednak wątpliwość związana z tym, na co zwrócić uwagę oraz czym kierować się przy wyborze odpowiedniego szkolenia z druku 3d. Nadal bowiem branża ta pozostaje dość niszowa, a organizowane w tym zakresie szkolenia różnić się mogą diametralnie tak poziomem wykładów (zajęć praktycznych), jak też zakresem poruszanych w ich trakcie zagadnień.

Starając się wybrać dobre szkolenie druku 3d powinniśmy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim musimy sprawdzić, do kogo głównie przeznaczone jest szkolenie. Jeżeli posiadamy już pewną wiedzę i doświadczenie z zakresu druku przestrzennego, nie nauczymy się zbyt wiele podczas szkoleń, gdzie poruszane będą kwestie związane z definicjami druku 3d oraz podstawami obsługi drukarek 3d. W takiej sytuacji powinniśmy poszukiwać szkoleń dedykowanych dla osób, które nabyły już elementarną wiedzę i znane są im podstawy działania i obsługi urządzeń przeznaczonych do druku przestrzennego. Istotnym pozostaje też, aby szkolenie druku 3d obejmowało zarówno zajęcia stricte teoretyczne, jak też zajęcia o charakterze warsztatowym i praktycznym. Połączenie tych dwóch aspektów pozwoli na późniejsze wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy nad projektami oraz podczas obsługi drukarek 3d. a także obycie się z większością surowców i materiałów wykorzystywanych w tym procesie. Będzie też dobrą okazją na przetestowanie, które z drukarek oraz metod wydruku najbardziej nam odpowiadają.